עבור למפת האתר עבור לתוכן מרכזי 072-2570514

נגררים – חוקים ותקנות

נגררים לרכב משמשים אנשים רבים למגוון מטרות, כמו גרירת ציוד לטיולים, הובלת בעלי חיים, שינוע מזון בקירור, כלי עבודה, ציוד חקלאי או ספורטיבי ולשימושים נוספים. חלק מהמשתמשים בנגרר, עושים זאת באופן חד פעמי ואחרים – דרך קבע.

תהיה אשר תהיה המטרה לשמה אתם עשויים להזדקק לנגרר – לפני הכל חשוב לדעת מהן הגבלות השימוש בגרר הקבועות בחוק, וכיצד ניתן להשתמש בו בכפוף לתקנות משרד התחבורה.

⚖️ תקנות נגררים בנוגע למשקל ומידות הנגרר – חישוב כושר גרירה

מסתבר שבכל הנוגע לתקנות המחייבות, ישנם שלושה אלמנטים מרכזיים, בהם יש להתחשב, בראש ובראשונה: משקל, רוחב הגורר ומידות הנגרר.

 • משקל: החוק מאשר לרכבים פרטיים לגרור נגרר שמשקלו הכולל אינו עובר את רף ה- 500 ק"ג, כל עוד הרכב הגורר שוקל יותר מ-1000 ק"ג לפחות.
  נגררים מסוימים ומיוחדים, כדוגמת נגרר לסירה, ייגררו רק על ידי רכב פרטי ששוקל 1550 ק"ג ומעלה.
  מעבר לכך, וברכבי משא, יש לחשב את כושר הגרירה החוקי המותר, על פי סוג הנגרר: משקלם של נגררים בעלי בלמים לא יעלה על משקלו הכולל של הרכב הגורר חלקי 1.93.
  לעומת זאת משקלם המותר של נגררים חסרי בלמים, לא יעלה על משקלו הכולל של הרכב הגורר חלקי 3.066.
 • רוחב: החוק מתיר נגררים בכפוף ליחס בין רוחבו של הרכב הגורר לזה של הנגרר.
  לרכבי משא מותר לגרור נגררים כל עוד רוחבו של הנגרר אינו חורג מעבר ל – 20 ס"מ מכל אחד מצדיו של הרכב הגורר.
  לעומת זאת, לרכבים פרטיים מותר לחבר נגררים רק במידה ורוחבו של הנגרר אינו חורג כלל מרוחב הרכב הגורר.
 • מידות הנגרר: החוק מגדיר גם את היחס המותר בין מידותיו של הנגרר לבין משקלו.
  על נגררים עד משקל 501 ק"ג – להיות במידות שאינן חורגות מ- 4.1 מ"ר.נגררים השוקלים בין 501 ק"ג ועד 1250 ק"ג – יוגבלו עד ל- 4.8 מ"ר.
  נגררים שמשקלם נע בין 1251 ק"ג ל- 1500 ק"ג – לא יחרגו מ- 5.6 מ"ר.

לקבלת סיוע מקצועי בנושא נגררים:

⚖️ למי מתיר החוק לנהוג ברכב שמוביל נגרר?

החוק מתיר כיום לכל בעל רישיון מדרגה B לנהוג ברכב שמוביל נגרר, כל עוד משקלו אינו עולה על 1500 קילוגרמים.

עם זאת, חשוב לציין שבנוסף לכך, על הרכב הגורר להיות מאושר ומתאים לגרירה בהתאם לתקנות שאוזכרו בסעיף הקודם.

משקלי נגררים שלמעלה מ-1500 ק"ג מצריכים רישיונות נהיגה מסוגים אחרים, כשבעל רישיון מסוג C מוסמך על פי חוק לגרור נגרר השוקל עד ל- 3,500 ק"ג.

לבעלי רישיון נהיגה מסוג EC מותר לגרור משאות ללא הגבלת משקל.

דרגות רישיון הנהיגה בישראל, באתר משרד התחבורה.

⚖️ דרישות חובה מהגורר

ראשית כל, חשוב לציין שישנם מספר מקרים בהם אוסרות תקנות משרד התחבורה על גרירה באופן גורף:

 • לכל רכב ציבורי, המשמש להסעת נוסעים בשכר, אסור להוביל נגרר.
 • ברכבים חשמליים.
 • באוטובוסים רגילים וזעירים.
 • ברכבים בעלי פחות מארבעה גלגלים.
 • ברכבים בעלי נפח מנוע פחות מ- 800 סמ"ק (כולל).
 • למכונות ניידות.
 • כאשר לא מתקיים מגע בין אחד מגלגלי הנגרר לבין הכביש או הדרך.

בנוסף, ישנם מקרים בהם הגרירה מצריכה אישורים או היתרים מיוחדים:

 • האם מותר לגרור יותר מגרור אחד? אין לגרור יותר מנגרר אחד, אלא בהינתן היתר מיוחד מטעם משרד התחבורה.
 • לנגררים חקלאיים מותר להיגרר רק על ידי רכבים מסוג טרקטור, ובכפוף להיתר מטעם רשות הרישוי.
 • התקנת וו גרירה, בכל רכב, מחייבת היתר בכתב מטעם משרד הרישוי ורישומו ברישיון הרכב.

⚖️ בדיקות שעליכם לבצע בטרם תחילת הגרירה

לפני שמתחילים בגרירה, חשוב לערוך מספר בדיקות על מנת לוודא שהיא תבוצע בהתאם לתקנות המחייבות בחוק ובאופן בטיחותי.

לפניכם הבדיקות העיקריות הנדרשות על פי התקנות:

 1. בדיקת התקן הגרירה: יש לבדוק את הגבלות היצרן של התקן הגרירה, על מנת לוודא שקיימת התאמה בין כושר הנשיאה שהוגדר לו לבין משקלו של הנגרר.
 2. בלמי אוויר: במידה ומשקלו של הנגרר עולה על 3,500 ק"ג, יש לוודא את קיומם של בלמי אוויר הן ברכב הגורר והן ברכב הנגרר.
 3. אזני הקשירה לשרשראות: יש לוודא את תקינותן של שתי אזני קשירה לשרשראות בהתקן הגרירה.
 4. בדיקת שקע חשמלי: יש לבדוק שברכב הגורר קיים שקע חשמלי תקני, שמתאים למתח של 12 וולט, והנו בעל 13 פינים, או מצויד במתאם להמרה מ-7 פינים ל-13. על השקע החשמלי להיות מחובר להתקן הגרירה מצדו השמאלי.
 5. בדיקת מראות: יש לוודא שהרכב הגורר מצויד בשתי מראות חיצוניות משני צדיו, ברוחב שאינו פחות מרוחבו של הנגרר.
 6. בדיקת לוחית הרישוי ברכב הגורר: יש לוודא שהתקן הגרירה והנגרר אינם מסתירים את הלוחית האחורית של הרכב הגורר.
 7. בדיקת קורת הגרירה: יש לוודא שקורת הגרירה אינה בולטת יותר מ-110 מ"מ מקצהו של הרכב, ולבדוק שהיא מעוגנת היטב לשלדת הרכב, באמצעות ברגי פלדה מאובטחים.

⚖️ שאלות נפוצות בנושא נגררים

 • האם הנגרר יכול לחרוג מצדי הרכב הגורר?
  במידה ומדובר ברכב פרטי, אסור שהנגרר מצדי הרכב הגורר, ואילו ברכבי משא מותרת חריגה כל עוד היא אינה עולה על 20 ס"מ מכל אחד מצדיו.
 • האם חובה לחבר את הנגרר בשרשרת אל הגורר?
  על פי תקנות התעבורה לגרירה, "גרור יצויד בשתי שרשרות המיועדות לחיבורו של הגורר אשר כל אחת מהן מסוגלת לעמוד בעומס הסחיבה והטלטולים של הגורר בכל תנאי הדרך".
 • האם יש איסור לגרירה על רכבים מסוימים?
  ישנם מספר סוגי רכבים לגביהם חל איסור גרירה, ואלו הם:

  • רכב ציבורי, המשמש להסעת נוסעים בשכר.
  • רכבים חשמליים.
  • אוטובוסים רגילים וזעירים.
  • רכבים בעלי פחות מארבעה גלגלים.
  • רכבים בעלי נפח מנוע פחות מ- 800 סמ"ק (כולל).
  • מכונות ניידות.
 • באלו מקרים אסור לגרור נגרר?
  ככלל, אסור לגרור נגרר במקרים הבאים:
  במקרה שמדובר ביותר מנגרר אחד לרכב, אלא בהינתן היתר מיוחד מטעם משרד התחבורה.
  במידה ומדובר בנגרר חקלאי, אשר גרירתו מותרת רק על ידי רכבים מסוג טרקטור, ובכפוף להיתר מטעם רשות הרישוי.
  במידה שוו הגרירה הותקן ללא היתר בכתב מטעם משרד הרישוי, או בהיעדר רישום של וו גרירה ברישיון הרכב.
  במידה ומשקלו של הנגרר עולה על כושר הגרירה של הרכב הגורר, או שמידותיו חורגות מהמותר על פי תקנות החוק.
 • לא עדכנתי את רישיון הרכב לאחר התקנת וו גרירה – מה העונש הצפוי לי?
  רישום וו הגרירה ברישיון הרכב היא דרישת חובה, שהעובר עליה צפוי לקבל דו"ח תנועה וקנס כספי נלווה, כשבמקרים מסוימים תתווסף לכך גם הורדת הרכב מהכביש, וזאת עד להשלמת רישומו של השינוי המבני.
 • האם ניתן להתקין וו גרירה בכל רכב?
  לא! ישנם רכבים אשר חלה עליהם הגבלת יצרן בנוגע להתקנת וו גרירה.
  הגבלה זו מופיעה ברישיון הרכב, בו יצוין איסור מפורש להתקנת וו גרירה.

לא מצאתם תשובה לשאלתכם?

חיגו לנציג 072-2570514 שלחו מייל paz@paz-nigrarim.co.il או הודעה באמצעות הטופס

תפריט ראשי